Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   26-6-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17731
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                         
1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο
3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

       Σας προσκαλούμε, στις  1-7-2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Συζήτηση για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Καρακώστας)

2.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λάκκων οδικού δικτύου Δ.Ε Ναυπάκτου». (Εισηγ. κ. Καρακώστας)

3.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ Ριγανίου». (Εισηγ. κ. Καρακώστας)

4.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Στύλιας, Φαμήλας, Στράνωμας». (Εισηγ. κ. Καρακώστας)

5.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περδικόβρυσης, Αράχωβας, Κλεπάς, Λιβαδακίου, Αγ. Δημητρίου, Δενδροχωρίου, Πλατάνου, Περίστας». (Εισηγ. κ. Καρακώστας)

6.      Ορισμός μέλους με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση «Επιτροπής προσωρινής παραλαβής» του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου». (Εισηγ. κ. Καρακώστας)

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015.  (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)

8.      Ανάκληση της υπ’ αριθ. 295/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου και έγκριση προγράμματος «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2015 στο δήμο Ναυπακτίας». (Εισηγ. κ. Ράπτης)

9.      Ανάκληση της αριθμ.296/2015 απόφασης Δ.Σ - αναμόρφωση προϋπ/σμού - Έγκριση διάθεσης πίστωσης - Συνδιοργάνωση αγώνων «Ποδηλατικοί αγώνες 2015 στην  Ορεινή Ναυπακτία. (Εισηγ. κ. Σύψας)

10.  Τοποθέτηση μετρητή ΔΕΗ στην Τοπική Κοινότητα Στύλια. (Εισηγ. κ. Κοτσανάς)

                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Σιαμαντάς Γεώργιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς το
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου