Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   8-9-2015

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:24377

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143                                                         ΠΡΟΣ

FAX: 2634360121                                          

 1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
   
   
         ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»
   
         Σας προσκαλούμε, στις  9-9-2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα  18:45  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Ιλ.Τζαβέλλα 37, σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:
      

 1. Εγκριση πρακτικού σύσκεψης για την διάθεση-κατανομή των δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων  που μετέχουν στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
   
  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να διατεθούν-κατανεμηθούν έγκαιρα οι δημοτικοί χώροι στα πολιτικά κόμματα.
   
   
  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
   
   
  Σιαμαντάς  Γεώργιος
   
               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
   
  Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου