Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Την Τετάρτη: Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     4-9-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 23990
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                         

1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο

3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ.Μολυκρείου

5.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ Αφροξυλιάς

6.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ Μαμουλάδας

7.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Λυγιά

8.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Ξηροπηγάδου

9.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Δάφνης

10.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Βομβοκούς

11.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Σκάλας

12.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Νεόκαστρου

13.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Βλαχομάνδρας

14.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Βελβίνας

15.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Ριγανίου

16.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Πιτσινεϊκων

17.  κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ. Παλαιοχωρακίου

18.  κ. Εκπρόσωπό  Τ.Κ.Κλεπάς

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
       Σας προσκαλούμε, στις 9-9-2015  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Έγκρισης της Α΄ φάσης του Επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας.(εισηγητής κ.Δήμαρχος).
2.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς». ( εισηγητής κ. Καρακώστας )
3.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Μολυκρείου» της ΔΕ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
4.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Μολυκρείου». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
5.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Τ.Κ με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Δ.Ε Ναυπάκτου (Βομβοκού, Αφροξυλιά, Μαμουλάδα, Σκάλα, Νεόκαστρο». (εισηγητής κ. Καρακώστας).
6.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ Τ.Κ.  ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ, ΒΕΛΒΙΝΑΣ, ΡΙΓΑΝΙΟΥ, ΠΙΤΣΙΝΕΙΚΩΝ, ΛΥΓΙΑ, ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» της ΔΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας).
7.      Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου».  (εισηγητής κ. Καρακώστας ).
8.      Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Σίμου» της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης». (εισηγητής κ. Καρακώστας ).
9.      Έγκριση 2ης παράτασης του έργου Ανάπλαση-Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη-Πια- Κεφαλοβρύσου-Τζαβελλαίων- Ησιόδου και Οξύλου». (εισηγητής κ. Καρακώστας ).
10.  Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση 1ου σταδίου φάση Β΄ του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου-Κατασκευή κυττάρου 2ης χρονικής περιόδου » Προϋπολογισμού 638.211,38 ( χωρίς ΦΠΑ). (εισηγητής κ. Καρακώστας )
11.  Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» του οποίου ο  προϋπολογισμός  ( χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 77.827,89». ( εισηγητής κ. Καρακώστας ).
12.  Απόφαση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Δ Δήμου» της Δ.Ε. Πυλήνης του οποίου ο  Προϋπολογισμός  ( χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται σε 134.453,68». ( εισηγητής κ. Καρακώστας ).
13.  Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ, κατόπιν κληρώσεως. (εισηγητής κ. Καρακώστας ).
14.  Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την ρύθμιση πινακίδων Ρ2 (STOP) σε οδούς στην περιοχή Λαγκαδούλα. (εισηγητής  κ. Κονίδας)
15.   Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους. (εισηγητής  κ. Κονίδας).
16.  Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Ευηνολίμνης Αγ. Δημητρίου για τη Γιορτή Καστάνου.  (εισηγητής κ.Ράπτης).
17.  Διοργάνωση εκδήλωσης γιορτής κρασιού με τον εξωραϊστικό σύλλογο Βομβοκούς. (εισηγητής κ. Ράπτης)
18.  Μηνιαία καταβολή τροφείων στους παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2015-2016. (εισηγητής κ. Ράπτης).
19.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. (εισηγητής κ. Σύψας).
20.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Αφροξυλιάς». ( εισηγητής κ. Καρακώστας
21.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Κρυονερίων». ( εισηγητής κ. Καρακώστας ).
22.  Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής – Προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση ανακαίνιση ιατρείου Τ.Κ. Γαλατά». (εισηγητής κ. Καρακώστας
23.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση-Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη-Πια- Κεφαλοβρύσου-Τζαβελλαίων- Ησιόδου και Οξύλου». ( εισηγητής κ. Καρακώστας ).
24.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός ) &  το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Τ.Κ Αντιρρίου». ( εισηγητής κ. Καρακώστας ).
25.  Αλλαγή χρηματοδότησης δαπανών πρ/σμού 2015. ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
26.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015 ( εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
27.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
28.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παραδοτέου υλικού, λόγω της μη παραλαβής του από την αρμόδια επιτροπή, που αφορά το υποέργο «Σχεδιασμός και Παραγωγή Υλικού Προβολής Περιοχών Αιτωλικού – Μεσολογγίου – Ναύπακτος»(εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
29.  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Λουκόπουλου Παναγιώτη για την υπογραφή σύμβασης στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων για τη χρηματοδότηση του έργου: « Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ναυπακτίας ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
30.  Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
31.   Μερική τροποποίηση της αριθ. 363/2015 απόφασης Δ.Σ. για την απευ-
θείας εκμίσθωση (ακινήτου) Λουτροπηγής Στάχτης – Πόριαρι Δ.Ε. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
32.  Ορισμός προέδρου, με τον αναπληρωτή του, στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς).
 
                                                              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                 
  Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου