Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου ΝαυπακτίαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   30-7-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 20724
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                         

1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο

3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

4.      κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Τρικόρφου

5.      κ.Πρόεδρο Τ.Κ. Βασιλικής

6.      κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Καταφυγίου

7.      κ.Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Γαβρολίμνης

8.      κ.Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Καλαβρούζας

9.      κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Ανω Βασιλικής

10.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Ανθοφύτου

11.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Γάβρου

12.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Ελευθέριανης

13.  κ. Εκπρόσωπο  Τ.Κ. Αναβρυτής

 
       ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
       Σας προσκαλούμε, στις  3-8-2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα  20:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη Αποφάσεως περί αγοράς ακινήτου για ανέγερση διδακτηρίου -3ου Δημοτικού Σχολείου  Ναυπάκτου.  (Εισηγ. κ. Καρακώστας).  

2.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Γαβρολίμνης, Τρικόρφου, Καλαβρούζας, Άνω Βασιλικής, Κάτω Βασιλικής Δήμου Ναυπακτίας».  (Εισηγ.κ.Καρακώστας).

3.      Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κτηρίων Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ»».  (Εισηγ.κ.Καρακώστας).

4.       Παράταση εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (Εισηγ.κ.Καρακώστας).

5.      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού  Τιμών Μονάδων νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Έργα προσβασιμότητας για Α.Μ.Ε.Α.». (Εισηγ.κ.Καρακώστας)

6.      Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Κατασκευή κτηρίων Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ». (Εισηγ.κ.Καρακώστας).

7.      Εισηγητική έκθεση Β΄ τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγ.κ .Κοτρωνιάς).

8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).

9.      Γνωμοδότηση για μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αιολικός Σταθμός παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος MW στη θέση Μακρυνόρος, των Δ.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).

10.  Εγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγ.κ.Κοτρωνιάς).

11.  Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΠΥΛΗΝΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015». (Εισηγ. κ. Σύψας).

12.  Εγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου μας στο εξωτερικό. (Εισηγ.κ.Σύψας).

13.  Εγκριση της 22/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΝ περί «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015».(Εισηγ. κ. Κονίδας).

14.  Εγκριση της 34/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΝ περί «Εγκριση Ισολογισμού ΚΕΔΝ έτους 2014». (Εισηγ. κ. Κονίδας).

15.  Μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην Τ.Κ.Γαλατά. (Εισηγ.κ.Κοτσανάς).

16.  Συζήτηση σε αίτηση της κ. Καρναχωρίτη Παναγιώτας. (Εισηγ. κ. Πολονύφης).

17.  Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010). (Εισηγ.κ.Σιαμαντάς).

 
                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  Σιαμαντάς Γεώργιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου