Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.... Και πάλι.... ΞΕΝΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   19-6-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16890
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                         
1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλου
2.      κ. Δήμαρχο
3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
       Σας προσκαλούμε, στις  24-6-2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα  19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Συζήτηση για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου. (Εισηγ.κ.Καρακώστας)
2.      Συζήτηση για κυκλοφορικά μέτρα στην διασταύρωση Ξηροπηγάδου λόγω επικινδυνότητας.  (Εισηγ.κ.Κονίδας)
3.      Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης και μελέτης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΥΓΙΑ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 948353 στο Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER. (Εισηγ. κ. Καρακώστας).
4.      Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ Τ.Κ ΓΑΛΑΤΑ,ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ». (Εισηγ. κ. Καρακώστας).
5.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ». (Εισηγ. κ. Καρακώστας).
6.      Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πλατείας Τ. Κ. Λυγιά». Εισηγ. κ. Καρακώστας).
7.      Αντικατάσταση μελών επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων Τ.Κ. Μαμουλάδας» προϋπολογισμού 10.243,90 (χωρίς Φ.Π.Α.).  (Εισηγ. κ. Καρακώστας).
8.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015.  (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
9.      Αποδοχή & διάθεση ποσού 34.975,83 προερχόμενο από το Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης για κάλυψη αναγκών του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που  προέκυψε από την πλημμύρα της  1/2/2015. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
10.  Προπληρωμή έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων  Δήμου Ναυπάκτου ποσού 62.269,61€» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, από άλλη πηγή χρηματοδότησης. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
11.  Διαγραφή προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Αφοί Δούρου-Αφοί Αναγνωστόπουλου Ο. Ε. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς)
12.  Εγκριση της αρ.31/2015  απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ περί «Συζήτηση επί της πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς για διακανονισμό δανείου». (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
13.  Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής νηπίων – βρεφών.  (Εισηγ. κ. Ράπτης)
14.  Εισήγηση για επιχορήγηση του πολιτιστικού Συλλόγου Νεοκάστρου «ΤΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ» για την εκδήλωση «Το πέρασμα του ΣΚΑ» .  (Εισηγ. κ. Ράπτης)
15.  Τροποποίηση της αριθ. 303/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την διάθεση του ακάλυπτου χώρου του ΞΕΝΙΑ.  (Εισηγ. κ. Ράπτης).
16.  Έγκριση προγράμματος «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2015 στον Δήμο Ναυπακτίας». (Εισηγ. κ. Ράπτης).
17.  Αναμόρφωση προϋπ/σμού - Έγκριση διάθεσης πίστωσης - Συνδιοργάνωση αγώνων «Ποδηλατικοί αγώνες 2015 στην  Ορεινή Ναυπακτία». (Εισηγ. κ. Σύψας)
18.  Χορήγηση άδειών  παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. Εισηγ. κ. Σύψας).
19.  Έγκριση Μνημονίου «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας  για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2015» στο Δήμο Ναυπακτίας.  (Εισηγ. κ. Κοτσανάς).
20.  Έγκριση Μνημονίου «Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων» στο Δήμο Ναυπακτίας.  (Εισηγ. κ. Κοτσανάς)
21.  Τοποθέτηση μετρητή ΔΕΗ  στην Τοπική Κοινότητα Γαλατά.  (Εισηγ. κ. Κοτσανάς).
22.  Εξέταση αίτησης του κ.Ακρίβου Αθανασίου  για ασφαλή διατήρηση ή όχι αυθαίρετων διαμορφώσεων-διαρρυθμίσεων  σε κοινόχρηστο χώρο  στην περιοχή Κάστρου  στο Ο.Τ.94. (Εισηγ.κ.Καρακώστας.).
                                                             Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                             
  Σιαμαντάς Γεώργιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου