Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας Δευτέρα 8 Ιουνίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    4-6-2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14797
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩN
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360143                                                        ΠΡΟΣ
FAX: 2634360121                                         
1.      κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.      κ. Δήμαρχο

3.      κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».
       Σας προσκαλούμε, στις  8-6-2015  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Επανασύσταση ή μη  Δημοτικής Αστυνομίας.  (Εισηγ. κ.Σύψας).
2.      α) Αποδοχή, ή, μη  της 40201/2-12-2014 αιτήσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Π. ΚΥΡΙΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» και το δ.τ. «F & Κ GROUP Α.Ε., περί τροποποίησης των όρων της σύμβασης των με το Δήμο Ναυπακτίας και περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς.
β) Αποδοχή, ή, μη της από 8-10-2014 εισήγησης της  Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί Καταγγελίας της από 22-4-2002 Σύμβασης Εκτέλεσης Έργου και Παραχώρησης Χρήσης στρεμμάτων του ΒΚ 286 Α (ως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει) και για έγκρισης ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά της αντισυμβαλλομένης μας «ΑΦΟΙ Π. ΚΥΡΙΛΗ ΑΒΕΕ».  (Εισηγ.κ.Φράγκος).
3.      Αποδοχή της προέγκρισης δημοπράτησης και μελέτης του έργου με τίτλο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ” με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 948352 στο Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER. ( εισηγητής κ. Καρακώστας).
4.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου (πλην Κρυονερίων)»  (Εισηγ.κ.Καρακώστας).
5.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Χάλκειας».  (Εισηγ.κ.Καρακώστας).
6.      Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ανακαίνιση ιατρείου Τ.Κ. Γαλατά» . (Εισηγ.κ.Καρακώστας).
7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2015.  (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
8.      Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα. (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
9.      Προπληρωμή δαπανών του έργου «Διατήρηση & ανάδειξη πολιτιστικής εκδήλωσης Γιορτή Καστάνου Ανω Χώρας»- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟY.  (Εισηγ. κ. Κοτρωνιάς).
10.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού – έγκριση δαπάνης για επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων - διάθεση πίστωσης. (Εισηγ.κ.Σύψας).
11.  Χορήγηση αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς.  (Εισηγ.κ.Σύψας).
12.  Συνδιοργάνωση με τον  Σύλλογο «Ναύπακτος: Πολιτιστικές Διαδρομές» της εκδήλωσης «Ριζικάρια».  (Εισηγ.κ.Ράπτης).
13.  Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας στον διαγωνισμό Ιδεών Ανάδειξης Προτάσεων Τουριστικών Πακέτων (Δράση 4.2) – “Contest of ideas and execution” στα πλαίσια του έργου ICE . (Εισηγ.κ.Ράπτης).
14.  Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση «Βραδιά Γευσιγνωσίας & Προβολής Τοπικών Προϊόντων». (Εισηγ.κ.Ράπτης).

                                                              Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Σιαμαντάς Γεώργιος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
  1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
  5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
  1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
  2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
  3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
  4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  5. Ο.ΣΥ.Ν.
Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου